2025

Opinieblad voor beslissers in de ouderenzorg

Hoe ziet de ouderenzorg in het jaar 2025 er uit? U leest het in 2025! Met in ieder nummer, zes keer per jaar: * Andere kijk: onconventionele ideeムn en de praktijk daarvan * Dubbelinterview met twee beleidsmakers/bestuurders * Essay: een wetenschappelijke, prikkelende beschouwing * Extreme age-over: een bekende Nederlander nu en dan * Ontwikkelingen in het buitenland * Open podium: een zorg-professional geeft vrijuit zijn/haar gefundeerde mening * Reportage over een zorgcentrum: de praktijk

Gegevens van "2025"


Frequentie: 6 edities per jaar
Gemiddelde oplage: 5250 stuks
Formaat tijdschrift: 210x297 mm.
Gemiddelde omvang: 40 pagina's
Uitgever: Anneke van Dijk
Postbus 23
7400 GA
Deventer
avandijk@kluwer.nl
0570 648954Cadeaubon Leesmap

(Advertentie)