AGORA

Sociaal-ruimtelijke vraagstukken

Agora is een populair-wetenschappelijk tijdschrift op het gebied van ruimtelijke ordening en gebouwde omgeving, vaak met een sociale invalshoek. Denk hierbij aan onderwerpen zoals Nieuwe Dorpen, Creatieve Steden, Stedelijke Armoede, Civil Society, etc. Naast kwaliteit en een kritische visie staan de leesbaarheid en de actualiteit voorop. Agora biedt ruimte aan discussie en polemiek en streeft erna naast de gevestigde namen ook sudenten en netafgestudeerden of mensen uit aangrenzende disciplines hun visie te laten geven. Schroom dus niet wanneer u goed geinformeerd wilt blijven, of zelf iets te melden heeft, en lees AGORA!

Gegevens van "AGORA"


Frequentie: 5 edities per jaar
Gemiddelde oplage: 1500 stuks
Formaat tijdschrift: 210 x 297 mm.
Gemiddelde omvang: 40 pagina's
Uitgever: Stichting Tijdschrift AGORA
Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen
3508 TC
Utrecht
agora@geog.uu.nlCadeaubon Leesmap

(Advertentie)