Brand&Brandweer

vakblad voor brandweer, hulpverlening en rampenbestrijding

Brand&Brandweer is bestemd voor de brandweer en voor diensten die bij rampenbestrijding zijn betrokken, te weten de beroeps- en vrijwillige brandweer, bedrijfsbrandweer, gemeentelijke en overige hulpverlenende instanties. Het biedt informatie over brandpreventie en brandbestrijding, hulpverlening en rampenbestrijding

Gegevens van "Brand&Brandweer"


Frequentie: 11 edities per jaar
Gemiddelde oplage: 8060 stuks
Formaat tijdschrift: 210 x 297 mm.
Gemiddelde omvang: 64 pagina's
Uitgever: Sdu Uitgevers
Postbus 20025
2500 EA
Den Haag
sdu@sdu.nl
070 - 378 96 85Cadeaubon Leesmap

(Advertentie)