Brr-Tup

Onafhankelijk Veterinair Studentenblad

Brr-Tup is een studentenblad primair gericht op de student diergeneeskunde, maar wordt ook gelezen door dierenartsen en medewerkers van de faculteit diergeneeskunde te Utrecht. Voor iedereen is de inhoud via internet te raadplegen. (www.brr-tup.nl)

Gegevens van "Brr-Tup"


Frequentie: 10 edities per jaar
Gemiddelde oplage: 500 stuks
Formaat tijdschrift: 210 x 297 mm.
Gemiddelde omvang: 24 pagina's
Uitgever: Universiteit Utrecht, Faculteit Diergenees- kunde
Yalelaan 1
3548 CL
UtrechtCadeaubon Leesmap

(Advertentie)