Business in Office

Het vaktijdschrift voor kantoorinrichting, -beheer en -organisatie

De formule van BUSINESS in OFFICE richt zich op het snijvlak van vraag en aanbod in de markt van kantoorinrichting. Daar waar de beslissingen worden genomen over behoefte, de budgets, de aanschaf en de inkoopovereenkomst van kantoorinrichting, -beheer en -organisatie. Hiervoor richt het blad zich op de beslissers en DMU’s bij bedrijven, instellingen en overheid. Te denken valt hierbij aan directieleden, facilitymanagers, inkoopmanagers, financieel managers en andere beslissers omtrent de inrichting, beheer en organisatie van kantoren. BUSINESS in OFFICE is met de aanvulling van de toonaangevende gespecialiseerde magazines BUSINESS in CLIMATE, BUSINESS in EQUIPMENT en BUSINESS in SUPPLIES het meest brede en informatieve vakblad in de markt.

Gegevens van "Business in Office"


Frequentie: 6 edities per jaar
Gemiddelde oplage: 4800 stuks
Formaat tijdschrift: 215 x 285 mm.
Uitgever: Brinkman Publishers B.V.
Postbus 155
6500 AD
NIJMEGEN
p.aarnoudse@brinkmanpublishers.nl
024 - 37 22 900Cadeaubon Leesmap

(Advertentie)