de Caravan

Officieel Orgaan van De Nederlandse Caravan Club

�De Caravan� is het clubblad van de Nederlandse Caravan Club, een vereniging waar ruim 4.500 gezinnen lid van zijn; in totaal ongeveer 12.000 personen. De NCC is opgericht in 1957. Het voornaamste bindende element in de vereniging is ongetwijfeld het toeristische gebruik van de caravan. De leden van de NCC gebruiken hun caravan als middel om in hun vrije tijd hun doel te bereiken. Dat doel kan uiteraard nogal verschillen, maar in de praktijk komt het erop neer dat de NCC-er veel vaker onderweg is, onderweg in eigen land en soms ver daarbuiten. Hij doet dit individueel, maar ook in groepsverband middels georganiseerd weekenden (kampen), clubtochten en clubreizen. Het jaargetijde speelt daarbij maar een kleine rol: in alle 52 weekenden van het jaar wor den evenementen georganiseerd en zijn de meeste clubterreinen open. In �De Caravan� worden evenementen die op stapel staan aangekondigd en wordt verslag gedaan van reizen en kampen die heb -ben plaats gevonden. Daarnaast bevat het blad maan delijks een of meer technische artikelen, worden caravans en accessoires onder de loep genomen en is er aan dacht voor belangwekkende gebeurtenissen in binnen- en buitenland.

Gegevens van "de Caravan"


Frequentie: 11 edities per jaar
Gemiddelde oplage: 4500 stuks
Formaat tijdschrift: 215 x 290 mm.
Uitgever: NCC, de Ned. Caravan Club
Postbus 8177
6710 AD
Ede
bureau@caravanclub.nl
0318 - 619 124Cadeaubon Leesmap

(Advertentie)