Esperanto

Oficiala organo de Universala Esperanto-Asocio (en oficialaj rilatoj kun UN kaj Unesko)

Er is een versie voor slechtzienden beschikbaar

Gegevens van "Esperanto"


Frequentie: 12 edities per jaar
Gemiddelde oplage: 5500 stuks
Formaat tijdschrift: 188 x 267 mm.
Gemiddelde omvang: 24 p. pagina's
Uitgever: Universala Esperanto-Asocio
Nieuwe Binnenweg 176
3015 BJ
Rotterdam
info@co.uea.org
(010) 436-1044Cadeaubon Leesmap

(Advertentie)