Geografie

Uitgave van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG)

GEOGRAFIE is hホt tijdschrift over ruimtelijke vraagstukken. GEOGRAFIE biedt nieuws, opinie, beelden, achtergronden, interviews en debat over ruimtelijke vraagstukken in Nederland en elders in de wereld zoals ……. bevolkingsontwikkeling en migratie, hulpbronnenschaarste, mobiliteit en infrastructuur, globalisering, leefbaarheid in de stad en op het platteland, natuurrampen, grensconflicten, natievorming, milieuvraagstukken, integratie van migranten, ruimtelijke inrichting, recreatie en toerisme, aardkundige waarden …..

Gegevens van "Geografie"


Frequentie: 9 edities per jaar
Gemiddelde oplage: 3800 stuks
Gemiddelde omvang: 48 pagina's
Uitgever: KNAG-bureau
Postbus 80123
3508 TC
Utrecht
info@knag.nl
030 - 253 40 56Cadeaubon Leesmap

(Advertentie)