Haaglanden Business

Zakenmagazine voor de regio Haaglanden

Haaglanden Business is het grootste professionele zakenmagazine in de regio Haaglanden. De lezers zijn ondernemers en managers in het bedrijfsleven en bij (semi) overheidsinstellingen. Haaglanden Business gaat dit jaar zijn vierde jaargang in en heeft in zich in deze relatief korte periode een stevige positie verworven in dit bladensegment. De unieke formule van Haaglanden Business, waarbij herkenbare en actuele informatie van de bedrijvigheid in de eigen regio wordt vermengd met informatie over management, marketing en bedrijfsvoering in het landelijke Business Hartkartern, heeft er toe geleid dat inmiddels een respectabel aantal haaglandse bedrijven zich aan Haaglanden Business heeft verbonden.

Gegevens van "Haaglanden Business"


Frequentie: 7 edities per jaar
Gemiddelde oplage: 7000 stuks
Formaat tijdschrift: 215 x 285 mm.
Uitgever: Business Publishers Haaglanden
Postbus 64826
2506 CE
Den Haag
info@business-haaglanden.nl
070 - 346 72 17Cadeaubon Leesmap

(Advertentie)