Infosecurity.nl

Infosecurity.nl verschaft de lezer actuele en toegankelijke informatie over informatiebeveiliging die hij in zijn dagelijkse praktijk kan toepassen. Infosecurity.nl levert die informatie in diverse vormen: business cases, best practices artikelen, vertaalslag van ontwikkelingen naar de dagelijkse beroeps-praktijk, onafhankelijke producttesten (hard- en software), interviews met vertegenwoordigers binnen de ICT en hun visie op informatie beveiliging en bedrijfskritische aspecten van security binnen het bedrijfsleven en overheid. Infosecurity.nl zal vier keer per jaar verschijnen in een oplage van 12.500 in de vorm van Controlled Circulation. Naast het magazine Infosecurity.nl is er ook de gelijknamige website www.infosecurity.nl die op een overzichtelijke wijze het laatste nieuws brengt.

Gegevens van "Infosecurity.nl"


Frequentie: 5 edities per jaar
Gemiddelde oplage: 5000 stuks
Formaat tijdschrift: 210 x 285 mm.
Uitgever: Array Publications B.V
Postbus 2211
2400 CE
Alphen a/d Rijn
array@array.nl
0172 - 46 90 30Cadeaubon Leesmap

(Advertentie)