KIDDO

Pedagogisch vaktijdschrift voor de kinderopvang

Het pedagogisch vakblad KIDDO wordt uitgegeven door Uitgeverij SWP, in samenwerking met VBJK (Gent) en Kind en Gezin (Brussel). KIDDO profileert zich als pedagogisch vaktijdschrift voor de praktijk en door de praktijk. Deze formulebenadering is gekozen juist omdat deze component van informatievoorziening in de sector ontbrak. Het tijdschrift geeft praktijkrelevante informatie op het gebied van groepsgericht opvoeden en heeft daarbij aandacht voor het individuele kind en zijn omgeving. KIDDO is grensoverschrijdend en richt zich zowel op Nederland als Vlaanderen. Het blad is bestemd voor beroepskrachten uit de kinderopvang (kinderdagverblijven, crマches), peuterspeelzalen en de buitenschoolse opvang, en gastouders/opvangouders. KIDDO-artikelen hebben een pedagogische en praktische invalshoek, waarin ook actuele ontwikkelingen in alle facetten van de kinderopvang in Nederland en Vlaanderen worden behandeld. KIDDO wil personeelsleden in de kinderopvang zoveel mogelijk informatie aanreiken waarmee zij hun werk goed kunnen uitvoeren en zich verder kunnen ontplooien. Daarom geeft KIDDO pedagogische ondersteuning, expertise, good practice-voorbeelden en waarschuwingen voor valkuilen. Belangrijk is daarbij dat de informatie niet belerend of moralistisch overkomt. Bovendien staan er in KIDDO (informatieve) leuk-om-te-lezen achtergrondverhalen die leid(st)ers tijdens en buiten hun werk kunnen lezen. De Nederlands/Vlaamse redactie werkt samen met een Nederlandse en Vlaamse redactieraad met professionele vertegenwoordigers uit de kinderopvangbranche.

Gegevens van "KIDDO"


Frequentie: 8 edities per jaar
Gemiddelde oplage: 4000 stuks
Formaat tijdschrift: 210 x 297 mm.
Gemiddelde omvang: 40 pagina's
Uitgever: Uitgeverij SWP
Postbus 257
1000 AG
Amsterdam
redactie@kiddo.net
020 - 330 72 00Cadeaubon Leesmap

Proefabonnementen van "KIDDO"


- KIDDO biedt:
-    Pedagogische artikelen met praktijkvoorbeelden en toepassingen
-    Nieuwtjes en ontwikkelingen uit uw vakgebied
-    Portretten van interessante mensen uit de praktijk
-    Informatie over kinderboeken en vakliteratuur
-    Volop ideeën voor spel- en knutselactiviteiten

Aanbieding: KIDDO - 1 nummers voor € 5,95

Bestel hier

(Advertentie)