Maandblad Reユntegratie

Het Maandblad Reユntegratie richt zich op iedereen die op een professionele manier betrokken is bij of geユnteresseerd is in het reユntegratieproces. Het is een ‘vakmagazine’: een blad dat de inhoudelijke diepgang heeft van een vakblad, maar de toegankelijkheid van een magazine. Zonder een wetenschappelijke pretentie te hebben, bevat het Maandblad Reユntegratie stevig gefundeerde artikelen. Het Maandblad Reユntegratie biedt u informatie, signaleert nieuwe ontwikkelingen en methodieken en maakt die toegankelijk voor haar lezers. Actuele informatie vindt u ook in de nieuwsrubriek en servicepagina’s waardoor u op de hoogte blijft van publicaties en congressen. Tot slot wil het Maandblad Reユntegratie zoveel mogelijk de menselijke maat van reユntegratie laten doorklinken. Want met alle marktgerichte ontwikkelingen rond reユntegratie blijft het uiteindelijk mensenwerk: voor mensen en door mensen.

Gegevens van "Maandblad Reユntegratie"


Frequentie: 10 edities per jaar
Gemiddelde oplage: 1408 stuks
Formaat tijdschrift: 210*297 mm.
Gemiddelde omvang: 40 pagina's
Uitgever: Reed Business Information bv
Postbus 16500
2500 BM
Den Haag
info@reedbusiness.nl
070 - 441 5880Cadeaubon Leesmap

(Advertentie)