Medisch Nieuws

Vakblad voor de zorgmarkt

Medisch Nieuws is een vakblad dat als intermediair beoogt te fungeren tussen aanbieders van medische hulpmiddelen en de gebruikers daarvan in ziekenhuizen. Onder medische hulpmiddelen verstaat Medisch Nieuws alle medische verbruiks- en verplegingsgoederen, (medisch-)technische installaties, medisch en verpleegkundig meubilair en alle hulpmiddelen die via desinfectie en sterilistatie gereinigd worden. Het vakblad informeert maandelijks over productontwikkelingen, innovaties, overheidsmaatregelen en de trends in zorginstellingen en medische industrie. Doelgroep : Medisch Nieuws wordt gezonden aan hoofden inkoop, hoofden instrumentele dienst, hoofden IC en OK, hoofden CSA, hoofden economische en administratieve dienst, hoofden logistieke, en facilitaire dienst, beleidsmedewerkers, clustermanagers en hygiムnisten in instellingen als algemene, categorale en academische ziekenhuizen en privホ-klinieken. Daarnaast wordt Medisch Nieuws toegezonden aan beroeps- en branche-organisaties en overheden.

Gegevens van "Medisch Nieuws"


Frequentie: 11 edities per jaar
Gemiddelde oplage: 5505 stuks
Formaat tijdschrift: 225 x 297 mm.
Gemiddelde omvang: 44 pagina's
Uitgever: Reed Business Information
Postbus 1110
3600 BC
Maarssen
info@reedbusiness.nl
0346 - 57 79 10Cadeaubon Leesmap

(Advertentie)