Nieuwe Liefde

opiniekwartaalblad voor meer medemenselijkheid

Nieuwe Liefde is een uitgave van het Amsterdamse centrum voor debat, bezinning en po�zie �De Nieuwe Liefde� (initiatief van Huub Oosterhuis). Het is een onafhankelijk, journalistiek tijdschrift over cultuur, levensbeschouwing en politiek en beschrijft een wereld waarin niet het recht van de sterkste leidend is; het wil mensen verbinden op basis van de gemeenschappelijke behoefte aan meer menswaardigheid en een �betere wereld�. Nieuwe Liefde reflecteert op het dagelijkse debat door boven de chaos uit te stijgen en voert daarnaast haar eigen maatschappelijke agenda. Middels signalerende en agenderende artikelen tracht het magazine het bewustzijn van haar lezers te scherpen. Nieuwe Liefde is informatief, kritisch en bemoedigend. Nieuwe Liefde is de opvolger van het tijdschrift Roodkoper, dat eveneens werd ge�nitieerd door Huub Oosterhuis en tussen 1996 en 2011 verscheen.

Gegevens van "Nieuwe Liefde"


Frequentie: 4 edities per jaar
Gemiddelde oplage: 5000 stuks
Formaat tijdschrift: 210 x 275 mm.
Gemiddelde omvang: 76 pagina's
Uitgever: Stichting De Nieuwe Liefde
Da Costakade 102
1053 WP
Amsterdam
magazine@denieuweliefde.com
020-5891680Cadeaubon Leesmap

(Advertentie)