Nijsbrief

Mienskiplike nijsbrief fan it Frysk Boun om utens & it Selskip foar Fryske tael en skriftekennisse

Nijsbrief geeft verenigingsnieuws van de kriten buiten en in Friesland (resp. 24 en 8) en volgt de ontwikkelingen betreffende de Friese taal en cultuur in de provincie Friesland als ook landelijk.

Gegevens van "Nijsbrief"


Frequentie: 4 edities per jaar
Gemiddelde oplage: 140 stuks
Formaat tijdschrift: 210 x 297 mm.
Gemiddelde omvang: 15 pagina's
Uitgever: It Frysk Boun om Utens
Witterweg 29
9421 PE
Bovensmilde
skriuwerfbou@fryskbutenfryslan.nl
0592 - 41 21 65Cadeaubon Leesmap

(Advertentie)