NUL20

Tijdschrift voor Amsterdams Woonbeleid

NUL20 is een opiniムrend tijdschrift over woonbeleid in Amsterdam. Het tijdschrift verschijnt tweemaandelijks in opdracht van de Dienst Wonen, de stadsdelen, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en het Amsterdams Steunpunt Wonen. Het blad wordt kosteloos toegezonden aan beleidsmakers, projectleiders, bewonersvertegen- woordigers, politici en andere betrokkenen bij het woonbeleid in Amsterdam.

Gegevens van "NUL20"


Frequentie: 6 edities per jaar
Uitgever: de Dienst Wonen AmsterdamCadeaubon Leesmap

(Advertentie)