PensioenBelangen

Tweemaandelijks blad voor de leden van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen

Het enige financiムle ouderenmagazine in Nederland van de Nederlandse Bond van Pensioenbelangen(NBP). De redactionele inhoud spits zich toe op de specifieke situatie van de lezers. Tevens wordt aandacht besteed aan ontspanning, cultuur, vakanties, woon- en zorgvoorzieningen.

Er is een versie voor slechtzienden beschikbaar

Gegevens van "PensioenBelangen"


Frequentie: 6 edities per jaar
Gemiddelde oplage: 24000 stuks
Formaat tijdschrift: 210 x 285 mm.
Gemiddelde omvang: 40 pagina's
Uitgever: Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen
Scheveningseweg 7
2517 KS
DEN HAAG
info@pensioenbelangen.nl
070-3601921Cadeaubon Leesmap

(Advertentie)