Personeelbeleid

magazine voor human resourch management

Personeelbeleid is hホt maandblad voor iedere personeelsmanager. Het tijdschrift stelt zich ten doel p&o-professionals in leidinggevende functies te ondersteunen zowel in hun beroepsuitoefening als in hun persoonlijke loopbanen. Personeelbeleid informeert haar lezers over onderwerpen als beloning, arbo, interim-management.

Er is een versie voor slechtzienden beschikbaar

Gegevens van "Personeelbeleid"


Frequentie: 11 edities per jaar
Gemiddelde oplage: 6832 stuks
Formaat tijdschrift: 230 x 300 mm.
Gemiddelde omvang: 62 pagina's
Uitgever: Sdu Uitgevers bv
Postbus 20025
2500 EA
Den Haag
sdu@sdu.nl
070 - 378 98 80Cadeaubon Leesmap

(Advertentie)