Propria Cures

Amsterdams studentenweekblad

Propria Cures is het oudste literair satirische studentenweekblad van Nederland. Sedert 1890 worden de kolommen gevuld met satire, hoogdravende poムzie, onweerstaanbare columns, polemiek en korte verhalen. Het blad is een broedplaats voor journalistiek en literair talent. Onder andere Menno ter Braak, Hella Haasse, Frits Bolkenstein, Hugo Brandt Corstius, Aad Nuis, Henk Spaan, Mensje van Keulen, Theodor Holma, Erik van Muiswinkel en Beau van Erven Dorens waren redacteur van Propria Cures. Naast studenten wordt het blad ook gelezen door oud-studenten en het wordt nauwlettend in de gaten gehouden door de media-wereld.

Gegevens van "Propria Cures"


Frequentie: 2 edities per jaar
Gemiddelde oplage: 3400 stuks
Formaat tijdschrift: 248 x 350 mm.
Gemiddelde omvang: 16 pagina's
Uitgever: PropriaCures
Vendelstraat 2
1012 XX
Amsterdam
properiacures@knoware.nl
020 - 525 19 21Cadeaubon Leesmap

(Advertentie)