Staatscourant

Offici�le uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden

e Staatscourant is onmisbaar voor iedereen die ge�nteresseerd is in feitelijk en volledig nieuws over het overheidsbeleid. De Staatscourant publiceert regelgeving van ministeries en zelfstandige bestuursorganen en verwijst naar recent verschenen offici�le publicaties: Staatsbladen, Tractatenbladen en Kamerstukken. Ook mededelingen van gemeenten en provincies worden dagelijks gepubliceerd. Daarnaast verzorgt de redactie nieuwsberichten, achtergrondartikelen, columns en vaste rubrieken zoals Fiscaal Actueel en Kort Europees.

Gegevens van "Staatscourant"


Frequentie: 250 edities per jaar
Gemiddelde oplage: 5203 stuks
Formaat tijdschrift: 197 x 420 mm.
Prijs per nummer: €� 6,60
Abonnementsprijs: €� 550,50 per jaar
Gemiddelde omvang: 64 pagina's
Uitgever: Sdu Uitgevers
Postbus 20025
2500 EA
s-Gravenhage
sdu@sdu.nl
070 - 378 99 11Cadeaubon Leesmap

(Advertentie)