Tijdschrift Lucht

Kwaliteit in ruimte, verkeer, gezondheid en milieu

Het thema luchtkwaliteit is actueel geworden door de invoering van het Besluit Luchtkwaliteit. Alle actuele ontwikkelingen betreffende luchtkwaliteit worden zes keer per jaar in het nieuwe Tijdschrift Lucht op een rij gezet. Behandeld worden o.a. de wet- en regelgeving, jurisprudentie en het beleid, maar de nadruk ligt op de praktische uitwerking rondom de problematiek van luchtkwaliteit. De vertaalslag van juridische informatie naar implementatie van en uitvoering in de dagelijkse praktijk vormthet uitgangspunt.

Gegevens van "Tijdschrift Lucht"


Frequentie: 6 edities per jaar
Formaat tijdschrift: 240 x 320 mm.
Gemiddelde omvang: 36 pagina's
Uitgever: Sdu Uitgevers bv
Postbus 20025
2500 EA
Den Haag
s.bakker@sdu.nlCadeaubon Leesmap

(Advertentie)