Tijdschrift voor Arbeid en Participatie

Het Tijdschrift voor Arbeid en Participatie stelt zich tot doel ontwikkelingen en nieuwe inzichten op het terrein van betaalde en onbetaalde arbeid, sociale zekerheid, alsmede de raakvlakken tussen arbeidsbestel en de zorg- en welzijnssector, onder de aan

Gegevens van "Tijdschrift voor Arbeid en Participatie"


Frequentie: 4 edities per jaar
Prijs per nummer: €� 30,00
Abonnementsprijs: €� 75,00 � 120,00 Instellingen � 40,00 Studenten en Uitkeringsgerechtigden per jaar
Uitgever: Uitgeverij Jan van Arkel
Postbus 13094
3507 LB
UtrechtCadeaubon Leesmap

(Advertentie)