TWIRRE

natuur in Fryslノn

TWIRRE is een driemaandelijks tijdschrift voor natuur studie, natuurbescherming, natuurvoorlichting en natuurbeleid in Fryslノn, bevat ‘Mededelingen van de Fryske Feriening foar Fjildbiology’; (FFF), de ‘Nieuwsbrief’ van de Wielenwerkgroep en nieuws uit de Friese natuurterreinen van It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

Er is een versie voor slechtzienden beschikbaar

Gegevens van "TWIRRE"


Frequentie: 4 edities per jaar
Gemiddelde oplage: 700 stuks
Formaat tijdschrift: 29,5 x 20,7 mm.
Gemiddelde omvang: 32 pagina's
Uitgever: Stichting Twirre
Sinnebuorren 34
8491 EH
Akkrum
twirre.redactie@planet.nl
566652881Cadeaubon Leesmap

(Advertentie)