UBlad

Weekblad voor de Universiteit Utrecht

Het Ublad is het journalistiek onafhankelijke periodiek voor de Utrechtse Universiteit. De uitgave wordt door de universitaire gemeenschap met buitengewone interesse gelezen. Niet alleen omdat het de enige overkoepelende uitgave voor de gehele universiteitsgemeenschap betreft, maar vooral ook door de inhoud die zich specifiek richt op de diverse lezersgroepen: wetenschappelijk en ondersteunend personeel en vooral studenten. Omdat er een dagelijkse nieuwsvoorziening is via de website www.ublad.uu.nl, is het mogelijk om in het wekelijkse verschijnengde Ublad opiniムrende, verdiepende en ᆱhuman-interestᆱ-bijdragen op te nemen. Het Ublad en de daarbij behorende site zijn derhalve onmisbare schakels tussen werk en studie enerzijds en de 25.000 leden van de universitaire gemeenschap an derzijds.

Gegevens van "UBlad"


Frequentie: 52 edities per jaar
Gemiddelde oplage: 16100 stuks
Formaat tijdschrift: 260 x 380 mm.
Prijs per nummer: €n,v,t,
Abonnementsprijs: €Gratis voor medewerkers en studenten UU per jaar
Gemiddelde omvang: 32 pagina's
Uitgever: De universitaire dienst Utrechts Universiteitsblad
Postbus 85232
3508 AE
Utrecht
info@ublad.uu.nl
030 - 253 11 89Cadeaubon Leesmap

(Advertentie)