VNG Magazine

Weekblad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VNG Magazine is het offici�le orgaan van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Deze uitgave is een van de communicatiemiddelen van de VNG naar haar leden. Alle gemeenten in Nederland zijn lid van de VNG. VNG�Magazine doet verslag van de belangrijkste ontwikkelingen en gebeurtenissen in en voor gemeenten. Het bevat zowel actuele informatie als achtergronden die van belang zijn voor iedereen die betrokken is bij het lokaal bestuur. Uit hoofde van het lidmaatschap van hun gemeente ontvangen de burgemeesters, de wethouders, gemeentesecretarissen, de raadsleden en hoofden van afdelingen binnen de gemeente VNG Magazine gratis op hun huisadres.

Er is een versie voor slechtzienden beschikbaar

Gegevens van "VNG Magazine"


Frequentie: 26 edities per jaar
Gemiddelde oplage: 27500 stuks
Formaat tijdschrift: 186 x 255 mm.
Uitgever: SDU Uitgevers
Postbus 20025
2500 EA
Den Haag
070 - 37 89924Cadeaubon Leesmap

(Advertentie)


Geef een reactie