Zaken Info

Gegevens van "Zaken Info"


Frequentie: 6 edities per jaar
Gemiddelde oplage: 5000 stuks
Formaat tijdschrift: 210 x 297 mm.
Gemiddelde omvang: 100 pagina's
Uitgever: Borgsteden Marketing
Postbus 282
8000 AG Zwolle
Zwolle
Borghsteden@kpnmail.nl
038-4222608Cadeaubon Leesmap

(Advertentie)