Zeehavens Amsterdam

Officieel orgaan van de havens Amsterdam, Beverwijk, IJmuiden en Zaanstad

Het periodiek �Havens Amsterdam� is het officieel orgaan van de 4 havens en het bedrijfsleven van het Amsterdam~Noordzeekanaalgebied en bestrijkt de transport-industrie van de gehele �Randstad-Noord.� Het tijdschrift is tevens het orgaan van het Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam. ln elke uitgave is een index weergegeven Lezerskring/ verspreiding van alle sectoren van het havenbedrijfsleven, alsmede een overzicht van de lijndiensten en hun aanloophavens wereldwijd. �Havens Amsterdam� geeft verslag van de ontwikkelingen Het blad verschijnt in 2 edities, t.w.: Nederlands en Engels. De verspreiding vindt plaats onder het �controled cirulation system� bij top- en leidinggevende functionarissen van in de regio op het gebied van zeevaart, ladingoverslag bin-nenvaart, weg- en spoorvervoer en besteedt tevens aandacht aan luchtvaart via het nabijgelegen Schiphol.

Gegevens van "Zeehavens Amsterdam"


Frequentie: 10 edities per jaar
Gemiddelde oplage: 13000 stuks
Formaat tijdschrift: 210 x 297 mm.
Uitgever: Amsterdam Ports Association
Havengebouw, De Ruijterkade 7
1013 AA
Amsterdam
portinfo@amports.nl
020 - 627 37 06Cadeaubon Leesmap

(Advertentie)