Zone

Tijdschrift voor ontwikkelingsgericht onderwijs

De belangstelling voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO)neemt sterk toe. Steeds meer docenten en leerkrachten stappen over op deze onderwijsmethodiek. OGO grijpt de interesses van de opgroeiende jeugd aan om uitdagend onderwijs te maken en weet hun kansen optimaal te benutten en uit te bouwen. Zinvol leren is het motto, door interactie en samenwerking tussen leerkrachten en leerlingen. Een veelzijdige persoonsontwikkeling is het resultaat. Zone biedt de lezers inspiratie en informatie, theorie en praktijk en werkt mee aan beter onderwijs.

Gegevens van "Zone"


Frequentie: 4 edities per jaar
Gemiddelde oplage: 1800 stuks
Formaat tijdschrift: 210 x 280 mm.
Gemiddelde omvang: 32 pagina's
Uitgever: Koninklijke Van Gorcum B.V.
Postbus 43
9400 AA
Assen
h.elting@vangorcum.nl
0592 - 37 95 67Cadeaubon Leesmap

Proefabonnementen van "Zone"


Zone bespreekt de laatste nieuwtjes, achtergronden, theoretische achtergronden, de meest recente onderzoeken en ervaringen in de praktijk. Ook publicaties worden uitgebreid besproken. Daarnaast besteedt Zone ruim aandacht aan activiteiten die er op gericht zijn om de ontwikkelingsgerichte ideeën en praktijken verder te verbeteren en uit te breiden. Een toenemend aantal leerkrachten in het basisonderwijs, peuterspeelzalen en opleidingen voelen zich inmiddels door deze onderwijsvisie aangesproken.

Zone heeft ook een eigen website met veel praktijkmateriaal van leerkrachten, lesmaterialen en ervaringen, teksten van lezingen en onderzoeken. Ook bevat de site een handig archief van alle eerder gepubliceerde artikelen en biedt het een platform om in de rubriek \'Publicaties\' onderzoeken en scripties te publiceren.

Aanbieding: Zone - 4 nummers voor € 34,95

Bestel hier

(Advertentie)